صفحه شخصی صابر مرندی   
 
نام و نام خانوادگی: صابر مرندی
استان: مرکزی - شهرستان: ساوه
رشته: کارشناسی ارشد عمومی
شغل:  برنامه نویس
تاریخ عضویت:  1391/02/27
 روزنوشت ها    
 

 کدامین جمعه ؟ بخش عمومی

4

در اگر بسته باشد

باید آن را کوفت

دل اگر گرفته باشد

چشم را باید شست

دیده را گشوده به سمت جاده

چشم انتظار طلوعیم

دلمان در دست

پایمان به رکاب

دست بر سلاح آویخته

که پنجره را نسیم واقعه بگشاید

دل آسمان رعد شوق بزند از برق چشمانت

و صدایت فراگیر شود در شرق و غرب عالم

و وعده دیدار ، محقق به امید خدا

نشسته ام به دیدن آن روز نزدیک

بر سر راه قافله ها

که دل یبرند به سوی حجاز

سراغ میگیرمت یا فارس الحجاز

که در کدامین جمعه

به هنگام طلوع

تو خورشید شوی آسمان جهان را

کدامین جمعه ؟

شنبه 12 بهمن 1392 ساعت 00:02  
 نظرات